Menu

Menu

O szkole

Dlaczego warto wybrać naszą szkołę?

 • Zapewniamy wysoki poziom kształcenia, przyjazną atmosferę oraz bezpieczeństwo.
 • Najlepszych uczniów motywujemy Stypendiami Starosty Bialskiego w wysokości od 60 do 150 złotych miesięcznie.
 • Szkoła objęta jest patronatem naukowym Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS
  w Lublinie, w ramach którego odbywają się m. in. konferencje, konkursy, warsztaty językowe w Rosji, wymiany międzynarodowe.
 • Porozumienie zawarte między liceum i Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie umożliwia naszej młodzieży udział w pokazach, konferencjach i warsztatach organizowanych przez uczelnię.
 • Nauczamy trzech języków obcych: angielskiego, rosyjskiego i niemieckiego.
 • Mamy laureatów w ogólnopolskich i centralnych olimpiadach przedmiotowych, konkursach, festiwalach piosenki.
 • Prowadzimy lekcje z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, technologii komputerowej, tablic interaktywnych.
 • Mamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: koła zainteresowań ze wszystkich przedmiotów, Koło Turystyczne, Szkolny Klub Wolontariusza, zajęcia sportowe z lekkiej atletyki, piłki siatkowej (ich uczestnicy osiągają spektakularne wyniki w skali powiatu, województwa i kraju) oraz samoobrony.
 • Współorganizujemy wymiany międzynarodowe oraz wyjazdy za granicę. Nasi uczniowie odwiedzili: Norwegię, Białoruś, Rosję, Niemcy i Francję.
 • Posiadamy nowoczesny internat na 70 miejsc oraz siłownię.

 

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego
  21-580 Wisznice
  ul. Warszawska 44
 • (083)3782010