Menu

Menu

 • XXIII Marsz Szlakiem Legionów J. Piłsudskiego po Podlasiu

  W dniach 13-14 września 2018 r odbył się XXIII Marsz Szlakiem Legionów J. Piłsudskiego po Podlasiu. Wzięli w nim udział uczniowie klas mundurowych z naszej szkoły, z Zespołu Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach oraz ze Średniej Szkoły nr 8 w Brześciu. Uroczysta inauguracja Marszu odbyła się w Kobylanach, tam też rozegrały się drużynowe zawody sportowo-obronne, w skład których wchodziły następujące konkurencje: strzelanie  z karabinka sportowego, rzut granatem, koperta oraz skok w dal, młodzież wzięła też udział w konkursie wiedzy o Józefie Piłsudskim i Legionach.

   Po zakończeniu zawodów grupa ok. 80 osób wyruszyła na trasę marszu przez Małaszewicze, Dobrynkę,  Połoski  młodzież dotarła do Tucznej, gdzie przewidziany był nocleg. Rano po złożeniu obozowiska uczestnicy ruszyli  przez Wiski, Huszczę, Kopytnik do Wisznic. Po drodze delegacje poszczególnych szkół złożyły kwiaty w miejscach pamięci w Kobylanach, Rozbitówce i Wisznicach.

  Uroczyste podsumowanie zawodów sportowo-obronnych i zakończenie Marszu i odbyło się w naszej szkole. Miło nam poinformować, iż drużyna w składzie: Paulina Piwoni, Julia Zawadzka, Aleksandra Celińska, Dawid Greś, Patryk Romaniuk oraz Dawid Wróblewski zajęła pierwsze miejsce w zawodach sportowo obronnych, a Natalia Ozga, Sebastian Ryndak oraz Łukasz Melnik wywalczyli pierwsze miejsce w Konkursie Wiedzy o Józefie Piłsudskim i Legionach. 

 • Narodowe czytanie w naszym liceum

  W piątek 7 września w godz. od 10.30 do 11.30 w naszej szkole  odbyła się akcja  Narodowego Czytania, w której wzięła udział cała licealna społeczność. Zebrani na sali gimnastycznej mieli okazję wysłuchać wybranych fragmentów powieści pt. „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Spotkanie  rozpoczęło się od przypomnienia idei Narodowego Czytania oraz wyjaśnienia powodów wyboru ważnego dla Polaków utworu. Następnie przedstawiciele uczniów każdej z klas pięknie czytali fragmenty powieści,  zwłaszcza te, opisujące sytuację w kraju  w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. W spotkaniu znalazły się również literackie odniesienia do temetyki związanej z obchodami 100-lecia Niepodległej. Wśród nich wybrane utwory z tzw. Antologii Niepodległości, np. utwór Leopolda Staffa pt. „Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą”. Wszyscy czytający zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019, która odbyła się 3 września 2018r rozpoczął dyrektor szkoły Piotr Osipiuk. Swoją obecnością społeczność szkolną zaszczycili emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły- pani Regina Dragan, pan Dragan oraz emerytowany dyrektor liceum Aleksander Szołucha. Uczniowie klas mundurowych otrzymali certyfikaty z kolejnym stopniem awansu. 

 • Wyniki matury poprawkowej

  Informujemy, że odbiór wynków matury poprawkowej w szkole 11 września od godz. 9.00

 • Giełda używanych podręczników i mundurów

  Zapraszamy zainteresowanych na giełdę używanych podręczników i mundurów w poniedziałek- 10.09. 2018r godz. 10.20

 • Wycieczka w Bieszczady

  W dniach 21-24 sierpnia grupa młodzieży z naszej szkoły eraz z rówieśnikami z Międzyrzeca Podl. i okolic  wzięła udział
  w wycieczce edukacyjnej w Bieszczady. Celem wyjazdu było poznawanie historii i odwiedzenie miejsc związanych
  z ważnymi dla Polski postaciami, a przez to uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości. W programie znalazł się m.in. Sanok – miasto związane z Władysławem Jagiełło
  i Zdzisławem Beksińskim, Komańcza – miejsce internowania Kardynała Stefana Wyszyńskiego, górskie szlaki bieszczadzkie, które w przeszłości przemierzali, m.in. Józef Piłsudski i Jan Paweł II, a także należący kiedyś do rodziny Sapiehów Krasiczyn.

  Wycieczka była też dobrą okazją do lepszego poznania się i  integracji młodzieży.

  Wyjazd był częścią projektu „Bohaterowie inaczej” realizowanego przez Fundację „Zielony Słoń” dzięki dotacji przyznanej przez Fundację PZU. 

 • Wymiana młodzieży w Wiedniu

  W dniach 30 lipca – 6 sierpnia uczennice naszej szkoły: Martyna Wierzchowska, Anita Kryńska i Klaudia Rosińska wzięły udział w międzynarodowej wymianie młodzieży „TWO THOUSAND & GREEN”, która odbyła się w Wiedniu. Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo ekologiczne
  i zrównoważony rozwój. Młodzież z Polski, Austrii, Szwecji, Niemiec, Grecji  Danii i Włoch dyskutowała na temat zagrożeń ekologicznych, problemów z jakimi borykają się poszczególne kraje, sposobów ich rozwiązywania, omówiono też dobre praktyki i rozwiązania prawne. Uczestnicy odwiedzili też zakład utylizacji odpadów Spittelau Heating Plant, wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez Davida Witzenedera, który zajmuje się robieniem kompostowników i z jego pomocą wykonali takie boxy oraz w warsztatach z Cariną Staltner, projektantką ekologicznych ubrań.

  Młodzież zwiedziła też najważniejsze zabytki Wiednia. Każda z grup prezentowała też narodowe zwyczaje i smakołyki podczas wieczorów kulturowych.

 • Wykaz podręczników do klas I-III na rok 2018/2019

 • Termin poprawkowego egzaminu maturalnego

  Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) godz. 9.00

 • Terminy egzaminów poprawkowych dla uczniów klas I-III

  Matematyka - 27 sierpnia 2018 r.  (poniedziałek) godz. 9.00

   

  Język polski- 28 sierpnia 2018 r. (wtorek) godz. 9.00

   

  Wiedza o społeczeństwie- 28 sierpnia 2018 r. (wtorek) godz. 9.00

   

  Biologia - 28 sierpnia 2018 r. godz. (wtorek) 9.00

   

 • W nagrodę do Brukseli

  W dnich 25-29 czerwca uczennice klasy II a Ewelina Karpiuk i Natalia Ozga wzięły udział w wycieczce do Brukseli, która była nagrodą w konkursie "My, młodzi
  w Unii Europejskiej", zorganizowanego przez europosła Krzysztofa Hetmana. Młodzież zwiedzałą Parlament Europejski, Brukselę oraz Brugię. 

 • Wyjazd na Litwę

  W ostatnich dnaich roku szkolnego grupa 10 uczniów naszej szkoły wzięła udział
  w projekcie "Musical Trip from Lithuania to Poland". Podczas sidmiodniowego pobytu w Płótelach  (Litwa) młodzież uczestniczyła w warsztatach, integrowałą się z rówieśnikami z Litwy oraz zwiedzała, m.in niezwykle interesujące Muzeum Zimnej Wojny.

 • Uroczystość zakończenia roku szkolnego

  Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w piątek 22.06.2018r. o godz. 9.30

 • Wakacje z plażówką

  Wakacje z plażówką

  Zapraszamy do udziału w wakacyjnych truniejach siatkówki plażowej o puchar Starosty Bialskiego oraz o puchar Dyrektora LO Wisznice, które odbędą się: 1 oraz 22 lipca oraz 5  oraz 19 sierpnia na boiskach przy naszej szkole. Zgłoszenia w dniu zawodów. Regulamin i karta zgłoszenia do probrania. 

  Zgoszenie-do-Turnieju18.pdf

  REGULAMIN_TURNIEJU_SIATKOWKI_PLAZOWEJ.pdf

 • Spotkanie profilaktyczne

  We wtorek 12 czerwca młodzież klas pierwszych wzięła udział w spotkaniu profilaktycznym, ukazującym szkodliwy wpływ narkotyków i alkoholu. Uczniowie, dzięki ćwiczeniom z alko- oraz narkogoglami mieli okazję zbadać jak zmienia się postrzeganie świata, czas reakcji i możliwość poruszaia się po spożyciu alkohoku i narkotyków. Zajęcia przeprowadził przedstawiciel Powiatowej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej
  w Białej Podlaskiej. 

 • Szkolenie z użyciem dronów

  Dnia 12 czerwca gościliśmy w szkole przedstawicieli Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, którzy przeprowadzili szkolenie z zakresu taktyki lotniczej. Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji, którą wygłosił Prorektor ds. kształcenia i studenckich płk. dr inż. Adam Wetoszka - absolwent naszego liceum. Następnie odbył się pokaz bezzałogowych statków powietrznych, który przeprowadzili przedstawicie Koła Młodych Konstruktorów WSOSP.

 • Wymiana młodzieży w Grecji

  Dwie tegoroczne maturzystki:Sylwia Gromysz i Kasia Domuradzka wzięły
  w dniach 21-29 maja udział w wymianie młodzieży pod hasłem „„Your Right to Happiness” w Grecji. Projekt był zorganizowany w ramach programu Erasmus+, brało w nim udział 35 uczestników z: Grecji, Polski, Włoch, Niemiec, Rumunii, Łotwy, Cypru.  Głównym celem spotkania była dyskusja na temat praw człowieka, poznawanie kultur, integracja młodych ludzi z Europy.  Uczestnicy brali udział w warsztatach, dyskusjach, debatach, organizowane były wieczory kulturowe, podczas których każda z grup prezentowała swoje narodowe zwyczaje muzykę i specjały kulinarne. Każda z grup prezentowała też prawo człowieka, z którego jest najbardziej dumna w swoim kraju.  Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali europejskie certyfikaty YouthPass.

 • W nagrodę do Brukseli!

  W nagrodę do Brukseli!

  Uczennice klasy II a: Ewelina Karpiuk i Natalia Ozga zostały laureatkami konkursu "My młodzi w Unii Europejskiej ", organizowanego przez europosła Krzysztofa Hetmana. Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji na temat szans i możlwości, jakie stwarza młodym ludziom członkowstowo w Unii Europejskiej. Nagrodą jest wyjazd studyjny do Brukseli w dniach 25-29 czerwca 2018 r. Gratulujemy!!!

strona:

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego
  21-580 Wisznice
  ul. Warszawska 44
 • (083)3782010