Menu

Menu

Pedagog szkolny

Do uczniów, nauczycieli, rodziców

Pedagog szkolny to: Osoba, która organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla młodzieży. Celem działań jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez wspieranie wychowawców klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi. Szczególną uwagę zwraca na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.


GŁÓWNYM  PARTNEREM  PRACY  PEDAGOGA  SZKOLNEGO  JEST  UCZEŃ !!!

Drogi Uczniu !!!
Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy :
-czujesz się źle w szkole lub w swojej klasie
-masz problemy osobiste lub problemy z nauką
-nie potrafisz porozumieć się z rówieśnikami
-masz problemy rodzinne lub znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
-nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
-masz ciekawe pomysły, odnosisz sukcesy i chcesz się nimi z kimś podzielić
-chcesz pomóc innym, ale nie wiesz, w jaki sposób

Jeśli nie potrafisz samodzielnie zdecydować co robić po ukończeniu szkoły, jaki kierunek studiów wybrać zapraszam na rozmowę i oferuję pomoc doradcy zawodowego.
Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
PRZYJDŹ POSTARAM SIĘ CI POMÓC !!!

Drogi Rodzicu !!!
Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy :
-czujesz, że nie potrafisz dotrzeć do swojego dziecka
-niepokoją Cię jakieś zachowania dziecka
-masz trudną sytuację materialną i nie wiesz, gdzie szukać pomocy
-chcesz z kimś podzielić się swoimi kłopotami natury wychowawczej
Przyjdź wspólnie poszukamy rozwiązania Twoich Problemów !!!

10 Zasad Rodzicielskiego Wychowania (Operation PAR, 1985)

 1. Obfita miłość.
 2. Konstruktywna dyscyplina.
 3. Wspólne spędzania czasu.
 4. Zaspokojenie osobistych potrzeb wszystkich członków rodziny.
 5. Rozwijanie wzajemnego szacunku w rodzinie.
 6. Uczenie odróżniania dobra od zła.
 7. Prawdziwe słuchanie.
 8. Służenie radą.
 9. Rozwijanie niezależności.
 10. Poczucie realizmu życiowego.

DZIECI UCZĄ SIĘ TEGO, W CZYM I Z CZYM ŻYJĄ

(Autor nieznany; tekst od Tony ten Veen, Utrecht, Holand, luty-marzec 1996 r.)

Jeżeli dziecko doświadcza krytycyzmu
uczy się potępiania innych.

Jeżeli dziecko doświadcza wrogości
uczy się walczyć z innymi.

Jeżeli dziecko doświadcza szyderstwa
uczy się nieśmiałości wobec innych.

Jeżeli dziecko doświadcza zawstydzenia
uczy się poczucia winy.

Jeżeli dziecko doświadcza tolerancji
uczy się cierpliwości wobec innych.

Jeżeli dziecko doświadcza wzmacniania, dodawania odwagi
uczy się zaufania wobec innych.

Jeżeli dziecko doświadcza pochwał
uczy się doceniania innych.

Jeżeli dziecko doświadcza gry fair
uczy się sprawiedliwości.

Jeżeli dziecko doświadcza bezpieczeństwa
uczy się pokładania wiary w innych.

Jeżeli dziecko doświadcza doceniania siebie
uczy się lubienia siebie samego.

Jeżeli dziecko doświadcza akceptacji i przyjaźni wobec siebie
uczy się znajdować miłość wokół siebie.


Drogi Wychowawco !!!
Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy :
-widzisz, że w Twojej klasie dzieje się źle
-chcesz pomóc uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej ,ale nie wiesz jak
-chcesz porozmawiać, tak zwyczajnie po ludzku o problemach

PRZYJDŹ WSPÓLNIE SOBIE PORADZIMY !!!


 „Alfabet wychowawcy”
Akceptuj swego ucznia
Bądź dla niego oparciem
Chwal go za wszystko (co dobre)
Dotrzymuj przyrzeczeń
Egzekwuj prawa i obowiązki
Formułuj precyzyjnie wymagania
Gospodaruj efektywnie jego czasem
Hamuj dyskretnie niewłaściwe zapędy
Interesuj się jego osobą
Jednocz jego rozum, ducha i ciało
Kieruj wszechstronnie jego rozwojem
Licz się z jego zdaniem
Łagodź stresy i cierpienia
Miej cierpliwość
Nie oszukuj go
Okazuj mu zaufanie
Pokaż, że jesteś omylny
Rozwijaj jego samodzielność
Słuchaj uważnie tego, co mówi
Troszcz się o niego
Ukaż mu wartość i piękno życia
Wierz w jego możliwości
Y...? (niewiadoma – bądź na nią przygotowany)
Zachęcaj go do dalszej pracy

Nie bójmy się pomagać ludziom !!!

Warto pomagać ludziom zarówno najbliższym jak i całkiem obcym. Nie można być egoistą i myśleć tylko o sobie, należy zwracać uwagę na krzywdę innych. Nie odmawiaj pomocy jeśli ktoś o nią prosi. Staraj się pomagać bezinteresownie, nie licząc na jakąś nagrodę, bo najpiękniejszą nagrodą jest zwykłe "DZIĘKUJĘ". Pomaganie innym oznacza czynienie dobra, które prędzej czy później do ciebie wróci.

Naucz się słuchać !!!

Każdy z nas czasami czuje się samotny. Każdy z nas potrzebuje bliskiej osoby, aby porozmawiać o swoich problemach czy podzielić się szczęściem jakie nas spotkało. Przyjaciel w życiu każdego człowieka zajmuje bardzo ważne miejsce. Nauczmy się słuchać i rozmawiać o problemach, a to właśnie będzie największą pomocą jaką możemy ofiarować drugiej osobie.

Nie bądź obojętny !!!

Pomoc ludziom niewidomym jest bardzo ważna. Istnieje wiele organizacji, stowarzyszeń, które starają się pomóc tym osobom. Taką pomoc można rozpatrywać w formie materialnej i niematerialnej. Ale także każdy z nas może pomóc tym ludziom. Niewidomi bardzo często potrzebują naszej pomocy, więc nie odwracajmy się jak proszą nas o pomoc nawet w najbardziej codziennych czynnościach jak przejście przez ulicę lub otwarcie drzwi. Tak nie wiele musimy zrobić, aby tak bardzo pomóc osobom niewidomym.

Okażmy szacunek starszym ludziom!!!

Jest wiele sytuacji, w których dobre wychowanie jest potrzebne, aby okazać szacunek starszym ludziom. Wystarczy, aby ustąpić miejsca w autobusie, pomóc przejść przez ulicę czy zanieść zakupy do domu. Nawet drobne uczynki z naszej strony ułatwią im życie codzienne. Dajmy im więcej powodów do radości, aby starość nie okazała się szarym, monotonnym dniem.

Stań w obronie innych !!!

Wiele razy spotykamy się z przemocą czy to w szkole, czy na boisku, czy nawet na osiedlu. Młodsze dzieci nie są w stanie obronić się przed agresją starszych, którzy wyłudzają pieniądze czy po prostu dla zabawy znęcają się nad młodszymi. Dlatego nie bądź biernym obserwatorem takich zjawisk i stań w obronie poszkodowanej osoby. Powiadom osoby kompetentne, które zajmą się tym problemem.

Ty także możesz uratować komuś życie!!!

Jesteś świadkiem lub w pobliżu wypadku - nie odchodź! To właśnie ty możesz uratować życie ludziom dzwoniąc po pogotowie lub udzielając pomocy jeżeli przeszedłeś kurs pierwszej pomocy. Oddając krew także pomagasz ludziom poszkodowanym w różnego rodzaju wypadkach.

 

 

 

 

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego
  21-580 Wisznice
  ul. Warszawska 44
 • (083)3782010