Menu

Menu

Pedagog szkolny

Ważne adresy i numery telefonów

 

Dla ofiar przemocy

NIEBIESKA LINIA 0801-120-002

Pogotowie dla rodziców pijących nastolatków

POMARAŃCZOWA LINIA – 0801-140-068

AIDS ZIELONA LINIA – 22 621-33-67

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
21-500 Biała Podlaska

 ul. Brzeska 41,

tel. 83 343-29-82

Antynarkotykowy Telefon Zaufania

801 199 990

Codziennie od 16.00 – 21.00

Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom
z problemem narkotykowym dostępny na stronie: www.kbpn.gov.pl

Całodobowy telefon zaufania AIDS: 22 692 82 26

Punkt Interwencji Kryzysowej

0800-100-145

www.narkomania.org.pl

Pod tym adresem znajdziecie poradnie on - line

PORADNIA jest serwisem adresowanym do wszystkich osób, które stykają się
z problemem narkomanii
– zarówno do młodych ludzi (którzy biorą lub nie biorą), ich rodziców, jak i nauczycieli i specjalistów, zajmujących się terapią osób uzależnionych
od narkotyków.

Tu znajdziesz:

www.narkomania.gov.pl

Pod tym adresem znajdziecie serwis Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, poświęconej pomocy osobom z problemem narkotykowym i ich rodzinom.

Tu znajdziesz:

 • informacje na temat zasad działania systemu pomocowego w Polsce,
 • użyteczne wskazówki na temat wyboru rodzaju placówki,
 • dane kontaktowe placówek udzielających świadczeń dla osób z problemem narkotykowym i ich bliskich.

Tel. 22 641 15 01

 

www.dopalaczeinfo.pl

Tu znajdziesz:

 • informacje na temat co to są dopalacze,
 • prawdę i mity o dopalaczach,
 • szczegóły o dopalaczach

Poniżej znajdują się adresy instytucji pomocowych.
PORADNIE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

 • ul. Stacyjna 6
  „Zmiana”
  tel.:  (0-83) 342 – 81 – 73 
  „Terapia A”
  tel.:  (0-83) 342 – 81 – 84 
 • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
  ul. Janowska 17
  tel.:  (0-83) 344 – 51 – 50 

PUNKT KONSULTACYJNO - INTERWENCYJNY
dla osób z problemami alkoholowymi
Biała Podlaska, ul. Stacyjna 6
tel.:  (0-83) 344 – 47 – 32 

 

 • STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE, PROFILAKTYKI I TERAPII
   W KONSTANTYNOWIE
  ul. Piłsudskiego 27 Wojewódzki Ośrodek Pomocy Rodzinie "SENS"
  tel:  (0-83) 345 – 33 - 55 

  BEZPŁATNY Telefon Zaufania "Podlaska Niebieska Linia"
   tel.: 0-800-137-083
  CZYNNY W :
  Poniedziałki -    w godz. 800 - 1200
  Piątki -               w godz. 800 - 1900
  Soboty -              w godz. 1100 - 1700
 • FUNDACJA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM
  Ośrodek Szkoleniowo-Terapeutyczny
  21-360 Dołha
  tel.:  (0-83) 371 – 15 - 26 
  Terapia osób uzależnionych
  tel.:  (0-83) 371 – 15 - 16 
  (telefon dla pacjentów ośrodka)


 

 

Kontakt

 • Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego
  21-580 Wisznice
  ul. Warszawska 44
 • (083)3782010