Menu

Menu

Pedagog szkolny

Dysleksja rozwojowa

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, spowodowane zaburzeniami funkcji percepcyjno - motorycznych.

Wśród uczniów często spotyka się trudności w opanowaniu umiejętności czytania (dysleksję), trudności w zakresie pisania (dysgrafię), trudności w opanowaniu zasad ortografii (dysortografię) lub trudności w opanowaniu techniki podstawowych operacji matematycznych (dyskalkulię).

Czasami owe trudności w czytaniu i pisaniu mają inne podłoże np. zaniedbania środowiskowe, opóźnienia w rozwoju intelektualnym, wady wzroku, słuchu lub inne przyczyny.

Nie mylmy tego z dysleksją!

Jednak wczesna, prawidłowa diagnoza, zajęcia korekcyjne, mozolne ćwiczenia oraz wsparcie rodziny często pozwalają na opanowanie problemu lub jego zminimalizowanie.

          Nie załatwiajmy dziecku opinii w prywatnych poradniach psychologicznych, nie chrońmy przed konsekwencjami gorszej oceny tylko z powodu niechęci do nauki lub czystego lenistwa!

Kontakt

  • Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego
    21-580 Wisznice
    ul. Warszawska 44
  • (083)3782010