Menu

Menu

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

07.02.2019r. Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych
11.02-24.02.2019 Ferie zimowe
21.03.2019r.

Wystawienie propozycji ocen niedostatecznych w klasach III (do godz. 12)

22.03.2019r.  Pisemna informacja do rodziców ucznów klas III o przewidywanych ocenach niedostatecznych
18.04-23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
12.04.2019r. Wystawienie przewidywanych rocznych ocen z przedmiotów i oceny zachowania w kl. III do godz. 9.00
12.04.2019r. Poinformowanie uczniów klas III i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów i zachowania (w formie pisemnej)
17.04.2019r. Wystawienie ocen końcoworocznych z przedmiotów i zachowania w klasach III do godz. 12
24.04.2019r. Konferencja klasyfikacyjna uczniów klas III
26.04.2019r. Zakończenie zajęć w klasach III i rozdanie świadectw ukończenia szkoły
od 06.05.2019r.

Pisemne egzaminy maturalne (wg harmonogramu)
Ustne egzaminy maturalne (wg harmogogramu)

16.05.2019r. Propozycje ocen niedostatecznych w klasach I-II
17.05.2019r. Ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami uczniów klas I-II pisemne poinformowanieuczniów i ich rodziców o przewidywanych końcoworocznych ocenach niedostatecznych
11.06.2019r. Wystawienie przewidywanuch rocznych ocen z przedmiotów i ocen zachowania w klasach I-II do godz 9.00
11.06.2019r. Poinformowanie uczniów klas I-II i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów i zachowania (w formie pisemnej lub elektronicznej)
14.06.2019r. Wystawianie ocen końcoworocznych z przedmiotów i zachowania w klasach I-II (godz. 14.00)
17.06.2019r. Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej
21.06.2019r.

Zakończenie zajęć i rozdanie świadectw w klasach I-II

22.06-31.08. 2019 Ferie letnie

 

Dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019

15.10.2018 r., 2.11.2018 r., 2.05.2019 r., 7.05.2019 r., 8.05.2019 r., 18.06.2019 r., 19.06.2019 r.

Kontakt

  • Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego
    21-580 Wisznice
    ul. Warszawska 44
  • (083)3782010