Menu

Menu

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

09.04-14.04.2020r. wiosenna przerwa świąteczna 
15.04.2020r. wystawienie przewidywanych rocznych ocen z przedmiotów i oceny z zachowania w kl. III do godz. 9 
15.04.2020r. poinformowanie uczniów klas III i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów i zachowania ( w formie pisemnej)
20.04.2020r. wystawienie ocen końcoworocznych z przedmiotów i zachowania w klasach III do godz. 12 
21.04.2020r. konferencja klasyfikacyjna uczniów klas III
24.04.2020r. zakończenie zajęć w klasach III i rozdanie świadectw ukończenia szkoły 
od 4.05.2020r. 

pisemne egzaminy maturalne (wg. harmonogramu)

ustne egzaminy maturalne (wg. harmonogramu)

21.05.2020r. propozycja ocen niedostatecznych w klasach I-II
22.05.2020r. ogólnoszkolne spotkanie z rodzicami uczniów klas I-II , pisemne poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych końcoworocznych ocenach niedostatecznych
16.06.2020r. wystawienie przewidywanych rocznych ocen z przedmiotów i ocen zachowania w klasach I-II do godz. 9
16.06.2020r. poinformowanie uczniów klas I-II i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów i zachowania (w formie pisemnej lub elektronicznej)
19.06.2020r. wystawienie ocen końcoworocznych z przedmiotów i zachowania w klasach I-II (godz. 14)
22.06.2020r. konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej
26.06.2020r. zakończenie zajęć i rozdanie świadectw w klasach I-II
27.06 31.08.2020r. ferie letnie

Dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2019/2020

14.10.2018 r., 4.05.2020 r., 5.05.2020 r., 6.05.2020 r., 7.05.2020 r., 8.05.2020 r., 12.06.2019 r. (piątek po Bożym Ciele), 24.06.2019r., 25.06.2020r.

Kontakt

  • Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego
    21-580 Wisznice
    ul. Warszawska 44
  • (083)3782010