Menu

Menu

Biblioteka szkolna

Regulamin

Regulaminy pracy biblioteki

Regulamin korzystania z biblioteki 

1. Z biblioteki mogą korzystać  wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2. Ze zbiorów biblioteki można korzystać w godzinach  jej otwarcia.
3. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone i udostępnione materiały.
4. Jednorazowo można wypożyczać 2-5 książek, w tym dwie lektury.
5.W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
 6. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza.
7. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 8. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody i punkty wpływające na ocenę zachowania.  
9. Z czytelni można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki.
10. Książki, czasopisma oraz inne materiały znajdujące się w czytelni, są udostępniane na miejscu bez możliwości wypożyczenia ich do domu.


Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.
1. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat.
2. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
3.  Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu).
4. Można korzystać wyłącznie z programów multimedialnych dostępnych w bibliotece.
5. Wnoszenie i korzystanie z oprogramowania własnego jest zabronione.
6. Pobieranie i instalowanie oprogramowania z Internetu bez zgody opiekuna jest zabronione.

Kontakt

  • Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego
    21-580 Wisznice
    ul. Warszawska 44
  • (083)3782010