Menu

Menu

Internat

Regulamin konkursu na najwyższą średnią ocen

Do kogo skierowany jest konkurs: |do wszystkich mieszkańców internatu przy Liceum  Ogólnokształcącym w Wisznicach

Czas trwania: cały rok szkolny

Cel: zwiększenie motywacji uczniów do nauki

Komisja konkursowa: w skład komisji wchodzą wytypowani wcześniej wychowawcy oraz kierownik internatu

Zasady konkursu:

Na koniec pierwszego półrocza i koniec roku szkolnego komisja konkursowa wytypuje wychowanków z najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów- trzy najwyższe lokaty, za które wręczone zostaną dyplomy i nagrody. O wyborze nagród zdecyduje komisja konkursowa po uprzedniej konsultacji z wychowankami i po uwzględnieniu dysponowanych środków finansowych

Kontakt

  • Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego
    21-580 Wisznice
    ul. Warszawska 44
  • (083)3782010